تماس با ما: 88672509 (021) - info@dadehban-siem.ir

راه اندازی مرکز عملیات امنیت (SOC)

شرکت داده های سیمرغ پرشین با بهره گيري از تيمي توانمند قادر است مشاوره، طراحي، نصب و راه اندازی و پشتيباني مراکز SOC  را عهده دار گردد.

فعالیت های شرکت در راستای راه اندازی مرکز عملیات امنیت (SOC)

  • ارائه خدمات مشاوره مراکز عملیات امنیت
  • بازديد از شبکه و دريافت اطلاعات شبکه و تجهيزات آن
  • محاسبه مقدار eps توليد شده توسط هر کدام از تجهيزات شبکه
  • طراحي منطقي و فيزيکي مرکز عملیات امنیت
  • تهیه فرآیندها و رویه های اجرایی در مراکز عملیات امنیت
  • برگزاری دوره های آموزشی به منظور تربیت نیروی متخصص در سازمان

 

 

Back to Top