تماس با ما: 88672509 (021) - info@dadehban-siem.ir

ویژگی های سامانه داده بان

 • پشتیبانی هر موتور جمع آوری کننده از 15000 رخداد بر ثانیه
 • پشتیبانی هر موتور مرتبط سازی از 7500 رخداد بر ثانیه
 • بیش از 1500 سناریوی ارتباط یابی پیش فرض
 • گزارش های بی درنگ متنوع
 • آگاهی از فعالیت کاربران داخل شبکه
 • سامانه تشخیص نفوذ مجهز به الگوهای تجاری به روز
 • رمزنگاری داده های مبادله شده میان اجزای سامانه
 • جداسازی رخدادهای ورودی بر اساس سیاست های خاص شبکه
 • معماری توزیع شده و انعطاف پذیر با توپولوژی گوناگون شبکه ها
 • قابلیت تولید و تحلیل netflow
 • مجهز به سامانه پویش آسیب پذیری
 • پویش شبکه برای اکتشاف، ثبت و مدیریت دارایی های شبکه
 • امکان مشاهده رخدادها و هشدارها به صورت زنده و بی درنگ
 • امکان تعریف کاربران و گروه های کاری با سطوح دسترسی گوناگون
 • مجهز به پایگاه دانش
 • مشاهده وضعیت و پیکربندی اجزا و موتورها از راه وب
 • امکان به روزرسانی متمرکز همه ی بخش های سامانه اعم از موتورها، سناریوهای حمله، سامانه ی تشخیص نفوذ و سامانه ی تشخیص آسیب پذیری
 • امکان ارسال پست الکترونیک و پیامک و ثبت Ticket به هنگام تولید هشدارهای خاص
 • ارائه ی خدمات پشتیبانی با تلفن، ایمیل، از راه پورتال و به صورت در محل
Back to Top